Zásady ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování

V rámci zákona upravujícího ochranu osobních údajů a čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnost Inspirio s.r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost Inspirio s.r.o., se sídlem U Mlýna 12/11, Plzeň, 326 00, e-mailová adresa podpora@slevmi.cz.

Vaše osobní údaje získané při Registraci a vyplněním Uživatelského profilu zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni.

Na základě Registrace na webovém portálu slevmi.cz máte možnost získat odměnu za Vaše nákupy u Partnerů. Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

  1. Účel: Registrace klienta
  2. Rozsah zpracovávaných informací: Emailový kontakt, nepovinně jméno, příjmení, datum narození, telefonní kontakt, bankovní spojení
  3. Právní titul: Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci, případně oprávněný zájem kontaktovat (potencionálního) klienta
  1. Účel: Zasílání nabídky služeb naší společnosti
  2. Rozsah zpracovávaných informací: Emailový kontakt
  3. Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb

Tyto údaje nám poskytujete dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat. Jejich odvoláním ale berete na vědomí, že pak nejsme schopni plnit primární účel Služby, kterým je vrácení části kupní ceny zpět při uskutečněných nákupech.

Vaše osobní údaje z Registrace či Uživatelského profilu zpracováváme také proto, abychom Vám mohli nabízet další služby podobné těm, o které se zajímáte.

Ze zasílání nabídek se můžete odhlásti jak ve svém uživatelském profilum, tak i prostřednictvím odkazu na konci každého emailu od nás.

Poučení o právech subjektu údajů

Aktualizováno dne: 19. 7. 2020